FODER

Rätt foder till hästen påverkar mer än vad vi tror. Precis som Anna Skipper försökte illustrera i sitt program "Du är vad du äter" påverkas hästens hälsa, humör och prestation av vad den äter. Med vår hjälp säkerställer vi att din häst får i sig rätt foder efter sina unika förutsättningar. Vi tror inte att kraftfoder i stora dagsgivor är lösningen på något. Det är färskt vatten och grovfodret som sätter grunden, kraftfoder och eventuella mineraler kompletterar i liten mängd. Vad gäller kraftfoder samarbetar vi med St Hippolyt. För att kunna ta fram den bästa foderstaten för din häst har vi följande tillvägagångssätt:

1. Grovfoderanalys - Till att börja med behöver vi få tillgång till grovfoderanalysen. Har du ingen sådan eller känner dig osäker på om den är aktuell hjälper vi dig att skicka in ett prov för analys.

2. Beskrivning av hästen - Ingen häst är den andra lik, och det är du som känner din häst bäst därför behöver vi veta hur din häst beter sig just nu. Vi behöver veta ålder, ras, träningsupplägg, energinivå (pigg och vaken, eller ouppmärksam) eventuella problem med hästen (exempelvis fång, kolik, dålig i magen, dålig hovkvalitet, överviktig, för tunn etc). Beskrivningen skickas in till oss innan vi kan ta fram ett förslag på foderstat.  

3. Foderstat - Vi samarbetar med St Hippolyts agronom som räknar fram foderstaten efter grovfoderanalysen samt din beskrivning av hästen. Som skrivet arbetar vi efter devisen att ett bra grovfoder kan räcka som för en häst. Vid behov kompletterar vi med kraftfoder.

4. Inskolning - När foderstaten är framtagen påbörjar vi inskolningen med den nya foderstaten, det brukar ta ca 2 veckor.   

5. Uppföljning - Efter några veckor med den nya foderstaten börjar man märka vilka skillnader. Vi stämmer av för att se om det är några justeringar som behöver göras i foderstaten eller ej.

6. Leverans av foder - Vi levererar fodret hem till dig regelbundet eller så hämtar du ut det i butiken.